A Great Place to Work

Reflectie

Wat ging er goed?

 • 76% van onze medewerkers is door mobiel werken beter in staat om werk en privé leven met elkaar in balans te brengen. 
 • We zijn een initiatief gestart om geïnteresseerde werknemers uit alle organisatieonderdelen en locaties actief te betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van onze visie, strategie en klantervaring. De beste ideeën om de klantervaring te verbeteren en te vereenvoudigen worden onmiddellijk uitgevoerd. 
 • Achtergrond en geslacht vormen volgens onze medewerkers geen barrière om vooruit te komen in het bedrijf (+ 1 punt). 
 • Het aantal vrouwen in het top management steeg wederom (+5%). 
 • We werken samen met de Gemeente Nijmegen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in onze winkels. 
 • Medewerkers vinden dat het werk in het team goed is georganiseerd (+6) en dat Vodafone hoogwaardige producten en diensten levert (+9). 

Wat kan beter?

 • De aansturing in de organisatie willen we verder verbeteren door lijnmanagers nog beter te ondersteunen en te ontwikkelen. 
 • De ENPS is gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. Om dit te verbeteren geven we o.a. trainingen over onze producten en diensten. 
 • Om de beoordeling van de waarden Speed en Simplicity te verhogen, hebben we 16 Simplicity sessies georganiseerd, waar 112 medewerkers aan deelnamen. Op basis van de uitkomsten van deze sessies hebben we concrete verbeteracties vastgesteld. 
 • Het blijft een uitdaging om herkend te worden als een goede en verantwoorde werkgever.
 • Vodafone werkt momenteel aan een plan om werkplekken te creëren voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.

Wat vinden onze stakeholders?

Trainee Max Kranendijk, 27 jaar, afdeling Commercial Operations:

“Via het TEDxRotterdam event ‘CEO for one day’ ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Vodafone als werkgever. Bij dit event mocht ik één dag achter de schermen meekijken en mijn kritische blik met de business delen. De relaxte en informele cultuur, het mobiele werken en de snelheid van de business spraken me meteen aan. Eigenschappen die je in weinig bedrijven zo gebalanceerd tegenkomt. Daarnaast is het een bedrijf waarbij je veel samen moet werken in plaats van tegen elkaar opboksen om succesvol te zijn.” 

Kostenbesparing

Vanwege het slechte economische klimaat in Nederland waren we genoodzaakt om operationele kosten te besparen en hogere efficiency te realiseren. We hebben gedwongen ontslagen zoveel mogelijk proberen te beperken, maar moesten 71 medewerkers boventallig verklaren. De OR is actief betrokken geweest bij het gehele proces, heeft Vodafone overtuigd om het aantal boventalligen te beperken en heeft een actief outplacement proces bepleit waarbij mensen actief van werk naar werk werden begeleid. Onze recruiters hebben deze mensen ondersteund in het vinden van een nieuwe baan. 

2012 2013 Vodafone Magazine