A Great Place to Work

Wat zijn de resultaten?

Hoe bereiken we onze resultaten?

Goede carrièremogelijkheden en beloningen

We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om te groeien en zichzelf te ontwikkelen door  persoonlijke ontwikkeldoelen te formuleren en gebruik te maken van een duidelijk en eerlijk beloningssysteem.

Een effectieve manier van werken 

Door een duidelijk en inzichtelijk beoordelingsproces helpen we managers om samen met medewerkers heldere en haalbare doelen op te stellen. 

Goed leiderschap en teamwork

Via lijnmanagers-sessies ontwikkelen lijnmanagers jaarlijks hun managementvaardigheden. Verder hebben alle leden van de directie en het senior management een intensieve driedaagse workshop gevolgd over onze waarden (eenvoud, snelheid en vertrouwen) en samenwerken in teamverband.

Het faciliteren van mobiel werken

We bieden medewerkers faciliteiten die nodig zijn om mobiel te kunnen werken en dragen zo bij aan een betere werk-privé balans en minder gebruik van papier en printers. We moedigen zowel medewerkers als bezoekers aan om met het OV naar onze kantoren te reizen. Om bezoek van ons kantoor in Amsterdam per auto te ontmoedigen, hebben we geen parkeerplaatsen beschikbaar. 

Aandacht voor diversiteit van onze medewerkers

We hebben ons gecommitteerd aan de doelstelling van een groei van 50% van het aantal vrouwen in het topmanagement in 2016 ten opzichte van 2011. Ook werken we aan het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werklozen. 

Verantwoorde werkgever

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers is essentieel. We zorgen daarom voor een gezonde lunch op de kantoren en voor voorzorgsmaatregelen om ongevallen en verzuim te voorkomen. Ook stellen wij werknemers in staat om binnen kantoortijd te sporten onder begeleiding van professionele begeleiders en heeft het kantoor in Amsterdam een eigen sportaccommodatie.  Daarnaast integreren we duurzaamheid in de doelstellingen van alle Vodafone afdelingen en de beoordeling en beloning van directie en senior managers.   

Medewerkers die zich inzetten voor de samenleving

Door vrijwilligerswerk onderdeel te maken van de Vodafone cultuur zetten steeds meer mensen zich in voor maatschappelijke projecten. De Vodafone Foundation heeft in samenwerking met Nederland Cares een nieuw vrijwilligersplatform opgezet. Vodafone geeft iedere medewerker jaarlijks 1 dag verlof om deel te nemen aan een van deze activiteiten. 

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek:

 • Employee Engagement Index: 76% (+2%) 
 • Employee Net Promotor Score: 21 (-3)
 • Geaggregeerde Manager Index 72 (+o)
 • Diversity & Inclusion 80 (+1)

De waarden van Vodafone:

Medewerkers beoordelen de waarden als volgt:

 • Speed 62 (-3)
 • Simplicity 45 (-3)
 • Trust 68 (+1)

Goed leiderschap en teamwork

 • 80% van de managers nam deel aan workshops om hun prestatie-management vaardigheden te verbeteren.

Mobiel werken

Sinds de introductie van mobiel werken in 2008 heeft Vodafone t/m 2012 de volgende besparingen gerealiseerd:  

 • 40% besparing op kantoorruimte
 • 60% besparing op faciliteitkosten
 • 29% besparing op elektriciteit  
 • 80% minder papiergebruik
 • 25% minder COper medewerker per jaar

Diversiteit

 • Het percentage vrouwen in onze gehele organisatie is in het boekjaar 2012/2013 met 4% gedaald ten opzichte van het vorig boekjaar (van 38% tot 34%). De daling van het aantal vrouwen bij Vodafone is gerelateerd aan de overname van Belcompany.
 • Het aantal vrouwen in het topmanagement is sinds het boekjaar 2010/2011 met 7% gegroeid (van 26% naar 33%)
 • Afgelopen jaar was 60% van de trainees vrouw.

Verzuim

 • Dit jaar was het ziekteverzuim 3,52% exclusief zwangerschap en 3,62% inclusief zwangerschap.

Medewerkers die zich inzetten voor de samenleving

 • Afgelopen jaar hebben medewerkers 1.634 uren aan vrijwilligerswerk besteed.

Aantal medewerkers en verloop (inclusief Retail BV)

Hoe meten we de resultaten?

We meten de Employee Engagement Index (EEI) en de Employee Net Promotor Score (ENPS) via de People Survey, het jaarlijkse medewerkertevredenheidsonderzoek.

Met de EEI meten we de betrokkenheid van medewerkers bij Vodafone, de bereidheid om voor Vodafone te blijven werken en de wil om steeds een stap extra te zetten voor het bedrijf. De index wordt berekend aan de hand van de gemiddelde score van zeven vragen en heeft een maximum score van 100.

Met de ENPS meten we in hoeverre medewerkers Vodafone aanbevelen aan derden. De ENPS heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6 Detractors (medewerkers die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De ENPS wordt berekend door van het percentage Promotors van het percentage Detractors af te trekken.

2012 2013 Vodafone Magazine