An Improved and Leading Reputation

Wat zijn onze doelen?

Hoofddoel

Het verbeteren van onze reputatie door het analyseren van de behoeftes van elke stakeholder, zodat we de juiste onderwerpen met de juiste personen bespreken, daar zo goed mogelijk op anticiperen, daadwerkelijk acteren en over communiceren.

KPI 2012/2013

  • Een plaats in de top 10 van RepTrack
  • Een plaats in de top 10 van de Transparantiebenchmark

Subdoelen

  • Gestructureerd en proactief stakeholder engagement
  • Transparantie bevorderen door open communicatie en dialoog via verschillende kanalen
  • Meer communiceren over de positieve bijdrage van telecommunicatie aan de maatschappij
  • Effectief issue- en crisismanagement

Waarom is dit belangrijk voor ons?

Wij vinden een goede reputatie belangrijk omdat het een positieve aantrekkingskracht heeft. Wij geloven dat een goede reputatie ons beter in staat stelt om klanten en medewerkers aan te trekken en te behouden en ons concurrentievoordeel te vergroten. De reputatie van onze sector is door verschillende oorzaken al jaren niet goed en dat willen we verbeteren o.a. samen met branchevereniging Nederland ICT.  Door het belang van onze infrastructuur voor de samenleving en onze reputatie, besteedt de politiek veel aandacht aan de telecomsector met als gevolg een sterk gereguleerde markt. Als we laten zien dat we zelf in staat zijn om issues op een positieve manier aan te pakken, zal de politiek minder geneigd zijn om in te grijpen. Zelfregulering biedt de mogelijkheid om rekening te houden met sectorspecifieke omstandigheden. Daarom kan het door de politiek beoogde resultaat voor de eindgebruiker vaak beter worden bereikt door een sectorale aanpak. We hebben te maken met veel verschillende stakeholders met verschillende belangen. Dat vraagt om een zorgvuldige belangenafweging. Het is belangrijk om goed te luisteren, zodat we tot een goed begrip komen van zorgen en wensen en deze op een goede manier kunnen adresseren en daarop anticiperen. Ook willen we begrip kweken voor onze keuzes en actief samenwerken met stakeholders om tot betere oplossingen te komen.

2012 2013 Vodafone Magazine