An Improved and Leading Reputation

Wat zijn de resultaten?

Hoe bereiken we onze resultaten?

Gestructureerd en proactief stakeholderengagement

Omdat de impact van onze producten en diensten hoog is, zijn stakeholders om begrijpelijke redenen ook vaak veeleisend. Door in gesprek te gaan met stakeholders leren we wat zij belangrijk vinden, kunnen we tijdig issues signaleren en aanpakken en kunnen we relaties opbouwen en manieren vinden om onze activiteiten te verbeteren. Naast het verbeteren van onze eigen reputatie, werken we ook samen in brancheverband (Nederland ICT) om de reputatie van de telecomsector als geheel te verbeteren. In dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan verbeteringen op drie gebieden: de continuïteit van telecom als kritische infrastructuur (zoals regional roaming), de beveiliging van telecomdiensten (zoals het melden van beveiligingsproblemen), en inzicht in de bijdrage van de telecomsector aan de Nederlandse maatschappij en economie. (zie Bestuur & Management voor het stakeholderproces en Hoe wij waarde creëren voor het stakeholderoverzicht)

Transparantie bevorderen door open communicatie en dialoog via verschillende kanalen

Onze communicatie met stakeholders is de afgelopen twee jaar veranderd. Social media maakt het makkelijker om direct de dialoog aan te gaan. Sinds 2011 houden we een corporate blog bij, waar onze directie blogs schrijft over onderwerpen die henzelf, onze klanten of andere stakeholders bezig houden. Onze directeur Commercial Operations schreef bijvoorbeeld meerdere blogs over maatregelen van Vodafone waarmee wij klanten meer controle willen geven over de kosten van hun mobieltje. Stakeholders kunnen hier direct op reageren en krijgen een reactie terug. Ook zijn we actief op Twitter. Zo hebben we in 2012 100.000 publieke tweets verzonden. Beeld zegt vaak meer dan woorden en daarom gebruiken we YouTube video’s om bepaalde boodschappen over te brengen, zoals de updates over de storing als gevolg van de brand door onze CEO of de communicatie uitingen over internetsnelheden door onze directeur Consumentenmarkt. Naast een jaarlijks verslag sturen we elk kwartaal een nieuwsbrief naar meer dan 400 stakeholders over de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

  • RepTrack: nr. 12
  • 2e in de jaarlijkse Social Media Monitor
  • 8e plek in Transparantiebenchmark voor Duurzaamheidsverslag 2011-2012

Expertsessie media en kinderen

Dit jaar hebben we een expertsessie georganiseerd over media en kinderen waarin vier experts onder begeleiding discussieerden over de belangrijkste risico’s voor kinderen bij gebruik van digitale media en wat hier tegen te doen is. Vervolgens heeft Vodafone feedback gevraagd aan de experts op het programma Kinderen Veilig Verbinden.

Video over duurzaamheid bij Vodafone

Meer weten over duurzaamheid@Vodafone?

Lees vier keer per jaar de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen.

Bijdrage aan de maatschappij

Veel mensen weten niet dat er inmiddels 609.375 apparaten in Nederland met Vodafone simkaarten in verbinding staan met elkaar, het internet of een centrale en welke voordelen dat oplevert voor de maatschappij. Denk aan veiligheidscamera’s, auto’s, medische apparatuur of slimme meters. Dat men in geval van nood met een HELP! App directe hulp kan inroepen.

Hoe meten we de resultaten?

  • Het Reputation Institute meet via de RepTrack onze reputatie op basis van verschillende reputatie drivers afgezet tegen onze belangrijkste concurrenten. 
  • Door de Transparantiebenchmark hebben we inzicht in de mate van transparantie van onze verslaglegging ten opzichte van andere bedrijven. De Transparantiebenchmark is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken.
  • De Social Media Monitor is een jaarlijks onderzoek van Social Embassy naar de inzet van social media door de top 100 adverteerders in Nederland gebaseerd op bruto media bestedingen in Nederland (Bron: Nielsen Research). Het onderzoek bestaat uit een enquête onder de bedrijven naar hoe zij social media hebben georganiseerd, hun ambities en resultaten en een beoordeling door Social Embassy op activiteit, interactiviteit en opbouwen van communities. Op basis van deze informatie krijgen de bedrijven een score tussen de 0 en 100.
2012 2013 Vodafone Magazine