Begrippenlijst

Begrippenlijst

2G
De tweede generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden, ook wel bekend als GSM. Zie definitie GSM.
2G encryptie (A5/3)
Netwerken worden beveiligd met encrypties, het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme. A5/3 is de hoogste encryptie die gebruikt wordt in GSM systemen.
3G
De derde generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden, ook wel bekend als UMTS, is een wereldwijde standaardisatie voor mobiele communicatie. Zie definitie UMTS.
4G
De vierde generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden. Het is de opvolger van de 3G-standaard. Zie definitie LTE.
800, 900, 1800 en 2100 MHz banden / spectrum
De bruikbare frequenties in het radiofrequentiespectrum zijn relatief schaars. Als verschillende technologieën van dezelfde frequenties gebruik zouden maken, is er een grote kans op storing. Daarom is het radiofrequentiespectrum opgedeeld in frequentiebanden. Voor veel frequentiebanden is bepaald welke technologie er in gebruikt moet worden. De 800, 900, 1800 en 2100 MHz banden worden gebruikt voor mobiele telefonie en mobiel internet.
Afgiftetarieven
De kosten die telecomaanbieders rekenen voor het afwikkelen van gesprekken op elkaars netwerk. Ook wel termination rates of interconnectietarieven genoemd.
App/applicatie
Softwareprogramma’s voor de mobiele telefoon en tablets.
Brand Equity Share / BES
Meet de merkperceptie onder Nederlandse consumenten ten opzichte van concurrenten en is gebaseerd op vijf componenten: prestatie, emotie, waarde, onderscheidend vermogen en merkbekendheid (door onderzoeksbureau Millward Brown).
Campaign Health Tracker
Meet campagnes op verschillende aspecten, o.a. op campagneherkenning en koppeling aan het bedrijf. Zie definitie Cut Through Score.
Customer Effort Score / CES
Hiermee meten we de mate waarin de klant zelf moeite heeft moeten doen om bijvoorbeeld een vraag of probleem opgelost te krijgen via onze klantenservice of de moeite die de klant zelf heeft moeten doen om een de bestelling te plaatsen in onze online winkel. CES wordt gemeten op een 5 punts-schaal, waarbij 1 staat voor weinig moeite en 5 voor veel moeite. Het % betreft de respondenten die een 1 of 2 scoren op de 5 punts-schaal.
Cut Through Score
Hiermee wordt campagneherkenning gemeten via de Campaign Health Tracker. Ook wordt gemeten of de consument de campagne aan Vodafone koppelt.
Dataverbruik/diensten
Dataruimte die het kost om gegevens, zoals foto’s en e-mails, op te slaan, aangegeven in megabyte (MB) of gigabyte (GB). Datadiensten maken gebruik van mobiel internet.
Deep Packet Inspection
Zie definitie Packet Inspection
Dropped call rate
Geeft het percentage aan van alle telefoongesprekken die om technische redenen worden afgebroken voordat de sprekende partijen hun gesprek hebben kunnen beëindigen en voordat één van hen heeft opgehangen (i.e. dropped calls).
Dual Carrier
In afwachting van haar 4G-netwerk hebben telecombedrijven Dual Carrier 3G, ofwel DC-HSPA, op hun netwerk uitgerold. Dat biedt snelheden die tussen 3G en 4G in liggen, tot 42 Mbps (theoretisch). Bij Dual Carrier 3G wordt er twee keer 5MHz bandbreedte gebruikt. Zie ook definitie HSPA+.
Eco-score
Duurzaamheidslabel voor telefoons, gevalideerd door KPMG, biedt transparantie in de keten. De eco-score is gebaseerd op drie categorieën: bedrijfswaarden en -principes, de levenscyclusanalyse en duurzaam ontwerp.
Employee Engagement Index / EEI
Bestaat uit drie onderdelen: de betrokkenheid bij het bedrijf, de bereidheid om voor het bedrijf te blijven werken en de wil om een stap extra te willen zetten voor het bedrijf. De index wordt berekend aan de hand van de gemiddelde score van zeven vragen (zowel positieve als negatieve antwoorden worden meegenomen) en heeft een maximum score van 100.
Employee Net Promotor Score / eNPS
Hiermee kan gemeten worden in hoeverre medewerkers hun bedrijf aanbevelen aan derden. De Employee Net Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs) en 0 t/m 6 Detractors (medewerkers die het bedrijf niet of negatief aanbevelen). De Employee Net Promotor Score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken.
E-waste
Elektronisch afval dat bestaat uit defecte, verouderde of onverkochte elektrische en elektronische toestellen.
Frequentieruimte
Zie definitie Spectrum (veiling)
Frequentievergunningen
Zie definitie Multiband frequentieveiling.
Geïntegreerde vaste en mobiele oplossingen
Zie definitie Unified Communication
GeSI
Global e-Sustainability Initiative is een internationaal samenwerkingsverband van ICT bedrijven en NGO’s met als doel om te identificeren hoe innovatieve technologie kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Gespreksafgiftetarieven
Zie definitie Afgiftetarieven.
GSM
Global System for Mobile Communications is een standaard voor mobiele communicatie. GSM wordt beschouwd als de tweede generatie mobiele telefonie (2G).
Hosted telefonie
Gebruik maken telefoniediensten zonder dat een eigen telefooncentrale (of een eigen IP-telefonie server) is.
HSPA+
High-Speed Packet Access is een technische standaard voor draadloze breedband telecommunicatie. HSPA + verhoogt de snelheden voor de eindgebruiker op de UMTS/3G-netwerken die vergelijkbaar zijn met de nieuwere LTE netwerken. Zie ook definitie Dual Carrier.
Interconnect(ie)
Interconnectie maakt het mogelijk voor klanten van twee verschillende telecomaanbieders om met elkaar te communiceren. Het is de koppeling van een telecomaanbieder aan de infrastructurele voorzieningen van een andere aanbieder.
IP-PBX
Een IP PBX- of VOIP-telefooncentrale vervangt een traditionele PBX of telefooncentrale maakt. Gesprekken worden verzonden via datapakketten over een datanetwerk in plaats van het traditionele telefoonnet.
LTE (voor 4G)
Long Term Evolution, de 4e generatie mobiele-telecommunicatiestandaard, opvolger van UMTS. Met LTE is het mogelijk om data in hogeren capaciteit en met hoge snelheid over het netwerk te transporteren.
Machine-to-machine (M2M)
Machine-to-machine communicatie, beter bekend als M2M of telemetrie, verbindt machines of apparaten op afstand en wisselt informatie tussen deze machines of apparaten uit, zonder menselijke tussenkomst. Een apparaat (bijvoorbeeld een sensor) is verbonden met een simkaart. Als het apparaat een gebeurtenis waarneemt, stuurt de simkaart de informatie hierover door naar een centrale server.
Malware
Afkorting voor malicious software, is een verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software.
Multiband frequentieveiling
Veiling van vergunningen van frequentiebanden 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz en 2,6 GHz voor mobiele telefonie en mobiel internet. Zie ook definitie Spectrum (veiling).
MVNO
Een mobile virtual network operator is een bedrijf dat niet over een licentie beschikt, maar onder eigen merknaam mobiele telefonie verkoopt over het netwerk van een andere telecomaanbieder.
Netwerk
Een mobiel telecom netwerk bestaat uit basisstations, ook wel masten of antennes genoemd, die in verbinding staan met een centrale.
Net Promotor Score / NPS
De Net Promotor Score geeft een indicatie van de waardering van de dienstverlening en wordt bepaald door klanten te vragen in hoeverre zij Vodafone aanbevelen aan derden. De Net Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6 Detractors (klanten die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De Net Promotor Score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken.
OPTA
De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit is een onafhankelijke instantie, die in Nederland toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie.
Packet Inspection en Deep Packet Inspection
Packet Inspection is een verzamelnaam voor technieken waarmee dataverkeer dat over netwerken wordt getransporteerd kan worden geanalyseerd. Packet Inspection kent verschillende niveaus: 1) het kan verbindingsgegevens van individuele datapakketten zoals het IP-adres van de verzender of het IP-adres van de geadresseerde analyseren , 2) het kan het type verkeer analyseren en 3) het kan de inhoud van pakketten analyseren. Deze laatste vorm wordt ook wel Deep Packet Inspection (DPI) genoemd.
Regionale roaming
Bij regionale of nationale roaming nemen telecombedrijven elkaars verbinding over bij storingen. In 2012 hebben de Nederlandse mobiele telecombedrijven overeenstemming bereikt over het gebruiken van elkaars mobiele netwerken tijdens storingen.
RepTrack
The RepTrak™ Framework van het Reputation Institute vergelijkt bedrijven op reputatie. Het meet de stakeholderperceptie van bedrijven, door de relatie tussen de emotionele connectie van een stakeholder met de perceptie van zeven rationele dimensies te meten: (1) Producten/Diensten, (2) Innovatie, (3) Werkplek, (4) Citizenship, (5) Governance, (6) Leiderschap, en (7) Prestatie.
Roaming
Gebruik maken van het netwerk van een ander mobiel telecom bedrijf. Dit maakt bellen of mobiel internetten in het buitenland mogelijk.
Sim Only
Sim only abonnementen zijn 'losse' abonnementen zonder een toestel. De klant ontvangt alleen een simkaart. Het is bedoeld voor mensen die geen nieuwe mobiele telefoon nodig hebben.
Smartphone
Een smartphone is een mini computer om mee te bellen en te internetten.
Social Media Monitor
Jaarlijks onderzoek van Social Embassy naar de inzet van social media door de top 100 adverteerders in Nederland gebaseerd op bruto media bestedingen in Nederland (Bron: Nielsen Research). Het onderzoek bestaat uit een enquête onder de bedrijven naar hoe zij social media hebben georganiseerd, hun ambities en resultaten en een beoordeling door Social Embassy op activiteit, interactiviteit en opbouwen van communities. Op basis van deze informatie krijgen de bedrijven een score tussen de 0 en 100.
SocialBakers’ Socially Devoted Brands
Socially Devoted Facebook Brands van SocialBakers meet welke merken de laagste responstijden en hoogste respons ratio’s op Facebook hebben. Meetresultaat is van januari 2013.
Spectrum (veiling)
Ook wel radiofrequentiespectrum of radiogolven, waarover draadloos informatie overgebracht kan worden van een zender naar een of meerdere ontvangers. Voor het opwekken en uitzenden van de radiogolven gebruikt de zender een antenne. De radiogolven dragen de informatie, die vervolgens wordt opgevangen door een andere antenne. Een deel van de frequenties is vrij beschikbaar. Voor een ander deel is een registratie of vergunning nodig. Deze vergunningen worden verleend door Agentschap Telecom, die tevens toezichthouder is van de rijksoverheid op het radiofrequentiespectrum en de radiofrequentieruimte verdeelt en beheert. De vergunningen van frequentiebanden voor mobiele telefonie en mobiel internet worden geveild.
Stakeholders
Stakeholders zijn de personen of organisaties die een belang hebben in een organisatie, zoals medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, overheden en media.
Transparantiebenchmark
Jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken.
Triple play diensten
Diensten waarbij internet, televisie en telefonie gecombineerd worden aangeboden.
UMTS
UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications Systeem. Zie voor definitie 3G.
Unified Communications
Ook wel geïntegreerde (vaste en mobiele) oplossingen genoemd, is het proces waarbij alle communicatiemiddelen, communicatieapparatuur en media zijn geïntegreerd, zodat gebruikers met iedereen in contact kunnen komen, waar ze ook zijn, en in realtime.
Voice
Voice betekent bellen of telefoneren.
2012 2013 Vodafone Magazine