Financiële prestaties

Beloningen

Beloning directie

Beloning en pensioen voor de huidige en voormalige directieleden bedroeg 4 miljoen euro (in 2011/2012: 5,2 miljoeneuro), waarvan 1,1 miljoen euro voor de statutair directeuren bestemd was (in 2011/2012: 2,2 miljoen euro).

De totale beloning van de directie (in duizend EURO) kan als volgt worden onderverdeeld:

Totale beloning van de directie (in duizend EURO)
  Salaris Bonussen* Sociale Zekerheid & Pensioen Totaal
Statutair directeuren 487 586 19 1.092
Overige directie 1.341 1.277 310 2.928
Totale directie 1.828 1.863 329 4.020

* Bonussen van directieleden kunnen worden onderverdeeld in bonussen, uitgeoefende optieplannen en verhuisvergoedingen

Wat niet is inbegrepen in de beloningen van de directie in 2012/2013 is de crisis belasting voor een bedrag van 0,3 miljoen euro, waarvan 0,1 miljoen euro gerelateerd is aan de statutair directeuren.

Optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc.

In het boekjaar 2012/2013 zijn geen optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc. toegekend aan directieleden. In voorgaande jaren was dit wel het geval. Deze optierechten werden toegekend op basis van de “Vodafone Group 1998 Sharesave Scheme” en de “Vodafone Group Plc. 1999 Long Term Stock Incentive Plan”, waarvan de laatste inclusief het Mondiale Medewerkers Optieplan is.

In het “Vodafone Group Plc. 1999 Long Term Stock Incentive Plan”, worden opties toegekend tegen een prijs die gelijk is aan de marktwaarde van de aandelen op de dag voorafgaand aan de datum van toekenning van de opties. Uitoefening van deze opties is afhankelijk van het behalen van bepaalde prestaties. Deze opties hebben een looptijd van tien jaar en onvoorwaardelijk zal na drie jaar de mogelijkheid bestaan om de prestaties na vier en vijf jaar opnieuw te meten vanaf een vast basisjaar. Wanneer niet is voldaan aan de prestatiecondities aan het einde van de vijf-jaar periode, zullen de opties komen te vervallen.

Op 31 maart 2013 hadden de directieleden 18.049 optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc. tegen een gemiddeld gewogen prijs van 1,34 GBP  (31 maart 2012: 1.227.537 optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc. tegen een gemiddeld gewogen prijs van 1,34 GBP). 

Participatie van huidige en voormalige directieleden (in GBP)
  Statutair directeuren Overige directieleden Totale directie
  Aantal opties Gemiddelde uitgeoefende prijs Aantal opties Gemiddelde uitgeoefende prijs (in GBP)   Gemiddelde uitgeoefende prijs (in GBP)
Aantal aandelenopties op 1 april, 2012 1.227.537 1,34 1.227.537 1,34
Uitgeoefende aandelenopties      
Vervallen aandelenopties   -   -  
Overdracht voormalige / nieuw benoemde leden* (1.227.537)   18.049   (1.209.488)  
Aantal aandelenopties op 31 maart, 2013     18.049 1,34 18.049 1,34

* Overdracht voormalige / nieuw benoemde leden van de statutair directeuren zijn inclusief overgedragen opties voor Dhr. J. Schulte-Bockum en Mevr. A. Nelson. Deze leden van de directie zijn respectievelijk uitgetreden per 1 april 2012 en 1 mei 2012.

 

Toegekende aandelen van Vodafone Group Plc. aandelen

In het boekjaar jaar 2012/2013 ontvingen de leden van de directie toegekende aandelen van 809.995 aandelen Vodafone Group Plc (in boekjaar 2011/2012 toegekende aandelen van 1.609.973 aandelen in Vodafone Group Plc). De toegekende aandelen vertegenwoordigen onder het Vodafone Group Long Term Incentive Plan een voorwaardelijk recht voor het ontvangen van Vodafone Group aandelen na een periode van drie jaar.

Toegekende aandelen onder het Vodafone Group Long Term Stock Incentive Plan (in EURO's)
  Statutair directeuren Overige directieleden Totale directie
Aantal aandelenopties op 1 april, 2012 2.055.010 1.567.288 3.622.298
Toegekende aandelenopties 429.622 405.407 835.029
Uitgeoefende aandelenopties (107.039) (215.573) (322.612)
Vervallen aandelenopties (15.915) (149.810) (165.725)
Overdracht voormalige / nieuw benoemde leden* (1.638.833) (470.690) (2.109.523)
Aantal aandelenopties op 31 maart, 2013 722.845 1.136.622 1.859.467

* Overdracht toegekende aandelen zijn inclusief overdracht aandelen voor Dhr. J. Schulte-Bockum en Mevr. A. Nelson. Deze leden van de directie zijn respectievelijk uitgetreden per 1 april 2012 en 1 mei 2012.  Ook zijn de toegekende aandelen inclusief overgedragen aandelen voor dhr. R. Shuter en Mevr. C. de Geyseleer, die respectievelijk toegetreden zijn tot de directie  op 1 april 2012 en 1 mei 2012.

Beloning Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen ontvingen geen beloning (FY2012: idem). Op 31 Maart 2013 had geen van de leden van de Raad van Commissarissen aandelen in Vodafone Libertel B.V. (31 Maart 2012: idem). Binnen Vodafone Group werden geen uitgaven doorberekend aan Vodafone Libertel B.V. voor de leden van de Raad van Commissarissen. 

Belasting

Vodafone Libertel B.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met Vodafone International Holdings B.V, de aandeelhouder van Vodafone Libertel B.V. Er is maatschappelijke discussie ontstaan over de belastingbijdragen van multinationals. Voor het standpunt van Vodafone ten aanzien van het betalen van belasting verwijzen we naar het Vodafone Group Sustainability Report 2012/2013. Hierin staat ook een overzicht van wat Vodafone in elk land aan belasting heeft betaald in 2011.

2012 2013 Vodafone Magazine