Building for the Future

Wat zijn onze doelen?

Hoofddoel

Het ontwikkelen van een betrouwbare en stabiele infrastructuur die de enorme datagroei in de toekomst aankan. Tegelijkertijd willen we onze negatieve impact op het milieu verminderen en investeren in innovatieve producten en diensten waarmee we oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

KPI’s 2012/2013

  • Vernieuwen en verbeteren van het netwerk in 4 fasen: oplevering fase 1, start fases 2-4.
  • Vernieuwen en verbeteren van de IT infrastructuur in 2 fases: oplevering fase 1.
  • 50% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2006/2007.
  • 30% energie efficiënter werken in 2020 ten opzichte van 2005; ieder jaar 2% energie-efficiënter.

Subdoelen

  • Stabiliteit, kwaliteit en veiligheid van het netwerk waarborgen.
  • Met machine-to-machine oplossingen bijdragen aan de kernprocessen van klanten, zodat zij kunnen innoveren, efficiënter kunnen zijn en kosten en CO2 kunnen besparen.
  • Innovatie stimuleren en faciliteren.
  • Duurzaam inkopen: self-assessment top 30 leveranciers.

Waarom is dit belangrijk voor ons?

Mobiele netwerken zijn onmisbaar geworden voor de samenleving. De snelle ontwikkeling van technologie en nieuwe diensten brengt veel voordelen. Tegelijk draagt het netwerk voor 83% bij aan ons energieverbruik. We zijn daarom continu op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen. De machine-to-machine markt groeit jaarlijks met ongeveer 20% simkaarten. Vodafone wil hierin de wereldmarktleider zijn. In Nederland willen we verder groeien door ons niet alleen te richten op de verbinding maar ook op totaaloplossingen.

Vodafone start netwerkinnovatieprogramma 'Fast Forward'

Vodafone Nederland gaat zijn plannen voor netwerkinnovatie versneld uitvoeren. De netwerkinnovatie, genaamd 'Fast Forward', zal leiden tot een robuuster en toekomstbestendig netwerk dat klaar is voor nieuwe technologieën en diensten.

2012 2013 Vodafone Magazine