Building for the Future

Wat zijn de resultaten?

Hoe bereiken we onze resultaten?

Infrastructuur

Vernieuwen en verbeteren van ons netwerk
Vodafone voert een grondige netwerkvernieuwing uit dat bestaat uit vier fases die parallel plaatsvinden. Allereerst zijn de basisvoorzieningen aangepast waardoor de netwerkvernieuwing mogelijk is. In fase 2 worden bijna 4.500 antennelocaties vernieuwd. Hierbij vervangt Vodafone antennes, basisstations en bekabeling door krachtigere apparatuur. Daarnaast wordt het aantal netwerkcentrales gereduceerd, waardoor het beveiligen van locaties eenvoudiger wordt. Het einddoel is de transformatie naar een netwerk dat alle diensten (vaste en mobiele telefonie, data, audio en video) op dezelfde manier en via dezelfde infrastructuur afhandelt, ook wel een ‘all IP’-netwerk genoemd. Vodafone bouwt sinds 2012 aan het 4G netwerk. Met de 2600MHz frequentie wordt al mobiel breedband aangeboden in de regio’s Eindhoven en Groningen.

 • Om onze IT infrastructuur voor te bereiden op de toekomst voeren we een IT programma uit om de infrastructuur voor onze bestel-, support-, facturatie- en klantprocessen te vernieuwen en te verbeteren.

Rampen, storingen en herstel
Als het op een deel van het netwerk te druk wordt of deze uitvalt, neemt een back-up systeem dit over. Om de continuïteit van mobiele diensten te kunnen garanderen worden telefooncentrales dubbel uitgevoerd zodat een andere telefooncentrale de dienstverlening kan overnemen in geval van calamiteiten.

Beveiliging
We nemen maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van het netwerk en netwerkgegevens te waarborgen.

We zijn gestart met het inrichten van onze bedrijfsvoering conform de internationale beveiligingsstandaard ISO 27001 voor het beheren en beveiligen van waardevolle (klant) data. Ons netwerk beveiligen we door de hoogst mogelijke 2G encryptie (A5/3) en we streven ernaar alle sites toe te rusten met A5/3.

Milieu

Vodafone ondertekende in september 2009 de Meerjarenafspraak energie efficiëntie3 (MJA3), een convenant tussen ICT-bedrijven en de overheid om zich gezamenlijk in te spannen om tot 2020 jaarlijks 2% energie efficiëntie te realiseren. In periodieke meerjarenplannen leggen we uit welke maatregelen we nemen.

Innovatieve producten & diensten

 • Machine-to-machine: Vodafone levert connectiviteit voor machine-to-machine toepassingen. Daarnaast hebben we ons portfolio uitgebreid met hardware (o.a. M2M modems) en software. Daardoor zijn we in staat om complete oplossingen aan te bieden om gegevens van apparaten op afstand uit te lezen voor onze klanten en hen te helpen met het realiseren van hun doelstellingen.
 • Mobiel betalen: Samen met Visa zijn we een mobiele portemonneedienst aan het ontwikkelen waarmee klanten via hun smartphone producten en diensten kunnen kopen in winkels en benzinestations. Tevens ontwikkelen we eenvoudige oplossingen, zodat klanten apps en games via hun maandelijkse telefoonrekening kunnen betalen.
 • Innovatie stimuleren en faciliteren: Vodafone is actief op zoek naar samenwerking met overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatie te stimuleren en te faciliteren. Afgelopen jaar zijn er vele samenwerkingen gestart met universiteiten en andere organisaties. Een in het oog springend voorbeeld is Startupbootcamp.
 • Met onze producten en diensten willen we een bijdrage leveren aan innovaties in de gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn de Mobiles for Good challenge, World of Difference en de samenwerking met Dance4life.

Ketenmanagement

Vodafone probeert haar keten o.a. te verduurzamen door:

 • Top 30 leveranciers een self-assessment te laten doen.
 • Participatie in de pilot sociale voorwaarden bij aanbestedingen van MVO Nederland.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Infrastructuur

 • Fase 1 van de netwerkvernieuwing is volbracht: Vodafone is volledig hersteld van de gevolgen van de brand in een netwerkcentrale in Rotterdam in april 2012. Fases 2, 3 en 4 zijn gestart waardoor de beschikbaarheid, capaciteit en stabiliteit wordt verbeterd. Bijna een derde van de 3G sites is vernieuwd.
 • Toegankelijkheid van mobiel bellen is 99.6%, high speed data is 99.6% en we hebben een dropped call rate van minder dan 0.4%.
 • Vodafone heeft met KPN en T-Mobile afspraken gemaakt over regionale roaming bij storingen.
 • Fase 1 van de IT vernieuwing is volbracht.

Milieu

 • Energie efficiency van -0,05%.
 • CO2-uitstoot is ten opzichte van vorig jaar met 15% toegenomen. Bekijk onze huidige CO2 voetafdruk

Innovatieve producten & diensten

 • Machine-to-machine technologie: Vodafone is marktleider met een marktaandeel van 51%. De omzet is gegroeid met >10%. Dat is in lijn met de groei van de totale markt.

Ketenmanagement

 • Self-asssessment door acht van onze top 30 leveranciers.
 • Een prijs voor de meest duurzame leverancier in het leven geroepen.
 • Vodafone valt in Regime 3 (risico) bij risico’s rondom sociale voorwaarden voor levering van netwerkconnectiviteit en simkaarten.

“Om een duurzaam inkoopproces te realiseren is transparantie en inzicht in de keten van leveranciers nodig. Hoewel leveranciers graag met ons samen willen werken aan een duurzame keten, beschouwen zij sommige informatie als vertrouwelijk en concurrentiegevoelig. Het blijft daardoor een uitdaging om goed inzichtelijk te maken waar producten vandaan komen en hoe ze worden geproduceerd.”,
Jos Doensen, Chief Procurement Officer Vodafone Nederland

Duurzaamheidsprijs voor leveranciers

Vodafone heeft in 2012 voor het eerst een prijs uitgereikt aan de meest duurzame toeleverancier van Vodafone. Lees meer.

Hoe meten we de resultaten?

 • De kwaliteit van het netwerk wordt o.a. gemeten door:
  • Netwerk-benchmarks via (derde) partijen en methodieken.
  • ‘Live drive testing’: in 65 taxi’s verspreid over Nederland zijn meeteenheden geïnstalleerd.
  • Een snelheidstest waarmee we netwerkprestaties meten via de resultaten van app-gebruikers.
 • De CO2-uitstoot wordt berekend via de CO2-voetafdruk, gemaakt volgens de scope-indeling, een rekenmodel van het Greenhouse Gas Protocol (GrHG-protocol):
  • Scope 1: Directe CO2-uitstoot door bijvoorbeeld Vodafone leaseauto’s en het verwarmen van gebouwen met aardgas.
  • Scope 2: Indirecte CO2-uitstoot door bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik van ons netwerk of stadsverwarming voor onze gebouwen.
  • Scope 3: Andere indirecte CO2-uitstoot, gerelateerd aan activiteiten van Vodafone, zoals gedeclareerde kilometers of vliegverkeer.
 • Vodafone investeert in Startupbootcamp. Dit is een initiatief waarbij start ups een acceleratorprogramma van een aantal maanden wordt aangeboden. Vodafone is niet alleen sponsor en aandeelhouder van het initiatief, maar huisvest Startupbootcamp ook op de 6de etage van zijn hoofdkantoor. De 10 startende bedrijven die in 2012 hebben deelgenomen aan Startupbootcamp, hebben inmiddels 120 nieuwe banen gecreëerd. 
 • Vodafone investeert ook in Startup Network (SUN) Amsterdam, een samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven met als doel innovatieve bedrijven te ondersteunen. 
 • Vodafone participeert in THNK, The Amsterdam school of Creative Leadership waar leiders van de toekomst worden opgeleid.
 • Samen met een aantal andere toonaangevende bedrijven werkt Vodafone samen met TU Delft en Agentschap NL aan het programma ‘Products that lasts’, dat tot doel heeft om de levensduur van producten te verlengen op een commerciële manier (zie: http://www.productsthatlast.nl/).
 • Ook heeft Vodafone afgelopen jaar bij de TU Eindhoven 3de jaars studenten Entrepreneurship & Innovation begeleidt bij haalbaarheidsstudies op het gebied van m-health en innovatieve 4G toepassingen. In Maastricht heeft Vodafone het Museum aan ‘t Vrijthof gesponsord voor de ontwikkeling van een augmented reality app voor kinderen.

Wat is Machine-to-machine technologie?

Machine-to-machine communicatie, beter bekend als M2M of telemetrie, verbindt machines of apparaten op afstand en wisselt belangrijke informatie tussen machines of apparaten uit, zonder menselijke tussenkomst. Een apparaat (bijvoorbeeld een sensor) wordt verbonden met een simkaart. Als het apparaat een gebeurtenis waarneemt, stuurt de simkaart de informatie zoals temperatuur, locatie, verbruik, hartslag, stress, licht, beweging, hoogte of snelheid door naar een centrale server. De server vertaalt de data dan naar zinvolle informatie, zodat hierop gereageerd kan worden. Voorbeelden zijn het op afstand lager zetten van de temperatuur, omdat het te warm is, een arts die de hartslag van een patiënt op afstand monitort en een signaal dat een vuilnisbak vol is of een frisdrank automaat leeg is. M2M-communicatie kan ook toegepast worden op mensen. Het kan helpen om alleenstaande werknemers of kwetsbare kinderen te beschermen, om vermiste personen te vinden en ervoor zorgen dat mensen die medicijnen slikken de juiste medicijnen nemen op het juiste moment. 

Mobiles for Good challenge

De Mobiles for Good challenge is een wedstrijd voor innovatieve mobiele toepassingen die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Afgelopen jaar hebben we drie projecten gefinancierd:

 • De Malaria tester van de startup Amplino is een mobiele malariatester waarmee artsen binnen 40 minuten een diagnose kunnen stellen. Met de huidige middelen is daar twee tot drie weken voor nodig. Met deze app kan het aantal slachtoffers van malaria aanzienlijk worden teruggebracht.
 • De Hospitality App is ontwikkeld door het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Deze app zorgt ervoor dat de oudere patiënt naar het consult begeleid wordt door een werkstudent, die ook het consult kan bijwonen. De patiënt kan zo met minder stress de route door het ziekenhuis afleggen, hierdoor beter het consult volgen en de verstrekte informatie nog eens navragen.
 • Speech assistant: deze app is door het bedrijf A-Soft ontworpen om communicatie mogelijk te maken voor mensen die moeite hebben met spreken, maar wel kunnen lezen. Met de app is het mogelijk een set woorden te definiëren, die direct zichtbaar worden als buttons op het scherm. Door de woorden op het scherm aan te raken kunnen snel en eenvoudig zinnen worden gevormd. Met behulp van ‘text to speech’ kunnen de gemaakte zinnen worden omgezet in gesproken taal. De app is inmiddels 10.000 keer gedownload in verschillende talen.

World of Difference

World of Difference videoWorld of Difference is een programma van de Vodafone Foundation waarbij young professionals de mogelijkheid krijgen om als team aan de slag te gaan voor een maatschappelijk project. De 4 winnaars van 2012 zijn sinds februari 2013 in Ghana aan de slag met een mobiele applicatie, bedoeld om jongeren voor te lichten over seks, HIV en aids. Het project wordt ondersteund door IICD en dance4life.

 

Samenwerking met dance4life

Stichting dance4life is al jaren partner van de Vodafone Foundation. Deze stichting inspireert jongeren om de verspreiding van HIV en aids terug te dringen. Afgelopen jaar heeft de Vodafone Foundation dance4life ondersteund met de ontwikkeling van een app waarmee jongeren worden op duidelijke manier antwoord krijgen over al hun vragen rondom veilige seks. Daarnaast ondersteunt de Vodafone Foundation het schools4life programma van dance4life waarbij jongeren via schooltours en acties bewust worden gemaakt van de HIV- en aidsproblematiek.

CO2-voetafdruk*
    2009 2010 2011 2012
Scope 1

Gebouwen
Netwerk
Winkels
Transport
Koelmiddelen

51
238
456
1881
356
71
254
604
1619
496
44
1180
517
2105
531
251
1267
2259
2051
394
Scope 1 totaal

 

2982 3044 4377 6223
Scope 2 Gebouwen
Netwerk
Winkels
6285
32426
1047
7714
33503
1225
1765
38028
1549
3085
39262
3632
Scope 2 totaal   39758 42442 41342 45979
Scope 3 Papier
Vliegverkeer
66
190
38
156
67
362
6712
41
Scope 3 totaal   256 194 429 6753
Algemeen totaal   42997 45678 46148 58954
Groene stroom   29077 36460 41379 47752
Totaal CO2-uitstoot in ton inclusief groene stroom   13920 9218 4769 11202

* Emissies zijn weergegeven in tonnen CO2

Duurzaamheidsprijs voor leveranciers

Vodafone heeft in 2012 voor het eerst een prijs uitgereikt aan de meest duurzame toeleverancier van Vodafone. Vodafone wil hiermee het belang van duurzaamheid in de keten stimuleren.

Uit ruim 3.000 verschillende leveranciers van Vodafone Nederland zijn drie bedrijven op basis van hun duurzaamheidsscore geselecteerd: Shields Enviromental, Sogeti en Deutsche Post-DHL. Deze drie leveranciers zijn door de jury beoordeeld op relevantie, transparantie, geloofwaardigheid, innovatie, samenwerking in de keten en ambitie. De jury bestaande uit Arjan de Draaijer, Directeur Sustainability KPMG; Michiel van Yperen, Ketenspecialist MVO Nederland; Jos Doensen, Chief Procurement Officer Vodafone Nederland en Klaske de Jonge, Directeur Corporate Affairs & Strategy Vodafone Nederland heeft Shields Environmental als winnaar gekozen. Uit de levenscyclus analyse blijkt dat de milieu impact van netwerkappatuur het grootst is in de fabricage. De primaire dienstverlening van Shields is het verlengen van de levensduur van netwerkapparatuur. Als klein bedrijf is Shields in staat om snel duurzaamheid in de keten te verankeren. Het bedrijf heeft een award en een cheque ter waarde van €5.000,- ontvangen, dat besteed mag worden aan een relevant duurzaamheidsproject.

We nemen verschillende maatregelen om energie in ons netwerk te besparen. Enkele voorbeelden:

 • De airconditioning die nodig is om de zendapparatuur te koelen is op een aantal zendmasten vervangen door milieuvriendelijke koelingssystemen.
 • Nieuwe zendapparatuur kan beter tegen warmte. Hierdoor is er minder energie nodig voor de koeling.
 • Een aantal GSM-masten wordt ’s nachts automatisch op stand-by geplaatst. Tijdens deze slaapstand gebruikt een mast veel minder energie.
 • De kasten van de zendapparatuur staan dichtbij de mast. Hierdoor is veel minder energie nodig om de afstand tussen mast en zendapparatuur te overbruggen.
 • Als de stroom uitvalt, zorgt een accu voor een tijdelijke stroomvoorziening. Zo’n accu verbruikt veel energie. Door slim te plannen is het aantal accu’s flink gereduceerd.

Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen, zorgen we er onder andere voor dat:

 • Alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot bepaalde gegevens.
 • Informatie niet kan worden gewijzigd zonder detectie.
 • Het netwerk 24/7 wordt gemonitord en gescand.
 • Kwetsbaarheden, dreigingen en risico’s gestructureerd worden gemanaged.
 • Onze beveiligingsprocessen periodiek worden gecontroleerd door onafhankelijke partijen.
2012 2013 Vodafone Magazine