Financiële prestaties

Financiële prestaties

Het boekjaar 2012/2013 dat eindigde op 31 maart 2013, was een relatief goed jaar. Vodafone Nederland wist ondanks de uitdagingen in de huidige economie zijn marktaandeel te verstevigen. Nederland had te kampen met een voortdurende economische crisis wat tot uiting kwam in een dalend Nederlandse Bruto Nationaal Product (BNP) en een dalende werkgelegenheid. Dit heeft directe gevolgen voor de koopkracht van de klanten van Vodafone (zowel consumenten als bedrijven).

Naast deze macro-economische trends, krijgt de telecom industrie in toenemende mate te maken met regulering en verandert het gedrag van de klanten doordat het traditionele spraak en sms-verkeer wordt ingeruild voor data verkeer. Dit heeft een directe impact op de resultaten van de telecombedrijven. De resultaten van Vodafone Nederland worden hierdoor ook beïnvloed, de winst is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De daling van winst is ook een gevolg van eenmalige gebeurtenissen, zoals de storing in ons netwerk als gevolg van een brand in een netwerkcentrale in april 2012.

Marktontwikkeling

Consumentenmarkt

De consumentenmarkt werd in 2013 beïnvloed door de wereldwijde economische crisis; de Nederlandse consument bezuinigt op de telecomuitgaven wat leidt tot een toenemende vraag naar lagere tarieven zonder additionele service (het zogenaamde no-frills concept).

Ook willen steeds meer klanten liever een Sim Only abonnement dan een regulier abonnement, omdat zij hun oude mobiel langer willen gebruiken. De mobiele data omzet liet nog steeds een stijging zien alhoewel de stijging niet geheel de daling in de bel- en sms-omzet compenseerde.

In 2012 had bijna 60% van de consumenten een smartphone (12 tot 80 jaar). In de prepaid markt is een derde van de klanten in het bezit van een smartphone. Door de toename van het aantal smartphone gebruikers verandert ook de manier waarop onze mobiele diensten worden gebruikt. Alhoewel SMS-en nog steeds de meest intensief gebruikte mobiele dienst is, neemt het gebruik van online toepassingen toe. Meer dan een derde van alle consumenten gebruikt hun mobiele telefoon voor het verzenden en ontvangen van e-mails en 22% gebruikt vooral ‘instant messaging’. Bij postpaid klanten is dit percentage zelfs hoger; 43% van de postpaid klanten gebruikt hun telefoon voor het zenden en ontvangen van e-mail en meer dan een kwart van de postpaid klanten gebruikt ‘instant messaging’.

Zakelijke markt

Ook in de zakelijke markt is een negatieve marktontwikkeling te zien. Bedrijven zoeken steeds de betere deal en ontwikkelen zich snel naar geïntegreerde oplossingen met bijvoorbeeld kabel. Binnen de zakelijke markt is de smartphone penetratie lager dan bij consumenten, maar de no-frills aanbieders zijn gering aangezien deze aanbieders nog niet in staat zijn om de door de zakelijke klant gewenste (technische) oplossing te bieden.

Financiële prestatie boekjaar 2012/2013

De totale omzet van Vodafone daalde van 2.058 miljoen euro naar 1.997 miljoen euro, een daling van 3%. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de impact van de verlaging van de gespreksafgifte tarieven (MTR), de toegenomen concurrentie (nieuwe toetreders van vaste telecombedrijven op de mobiele markt), lagere omzet uit bundeloverschrijding, de naweeën van de brand in april vorig jaar, de moeilijke economische omstandigheden en de verandering in consumentengedrag. Het aantal klanten is daarentegen licht gegroeid met 0,3 procent en bedroeg afgerond 5,3 miljoen per 31 maart 2013.

De bruto winst daalde van 748 miljoen euro in 2012 naar 714 miljoen euro in 2013, een daling van 4.8%. De bruto winstmarge verbeterde van 36,3% in 2012 naar 35,7% in 2013. De operationele winst daalde van 357 miljoen euro in 2012 naar 287 miljoen euro in 2013, een daling van 19,6%. De daling in operationele winst werd veroorzaakt door de netwerkstoring als gevolg van de brand, een stijging van de operationele kosten voornamelijk veroorzaakt door de acquisitie van BelCompany en Telespectrum, reorganisatie kosten (boventalligheid en sluiting van locaties) en hogere kosten voor het outsourcen van operaties . De operationele winstmarge daalde van 17,3% in 2012 naar 14,4% in 2013.

De netto winst daalde van 272 miljoen euro naar 267 miljoen euro. De vrije cash flow (netto cash flow na investeringsactiviteiten en aangepast voor dividend uitkering aan Vodafone International Holding B.V.) was  -2 miljoen euro (5 miljoen euro in 2012). Gedurende het jaar heeft Vodafone 800 miljoen euro aan dividend uitgekeerd aan Vodafone International Holding B.V.

2012 2013 Vodafone Magazine