Het jaar in beeld

Het jaar in beeld

Storing door de brand + Netwerk delen

In april 2012 werd Vodafone getroffen door een grote brand, waardoor het netwerk dagenlang plat lag. Het sectorbrede antwoord was dat providers nu elkaars netwerk delen in geval van omvangrijke storingen.

Netwerkinnovatie

Het herstel van het netwerk als gevolg van de brand leidde ook tot een investeringskans. Door netwerkvernieuwing verbeteren we de beschikbaarheid, capaciteit en stabiliteit.

Privacy

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat we hun privacy respecteren. Wij doen concrete beloftes over hoe wij omgaan met hun privacy. Een van onze beloftes is dat wij een helder en compleet inzicht geven in welke gegevens we over onze klanten hebben en waarvoor we deze gebruiken.

Vodafone Firestarters

Vodafone Firestarters onderzoekt hoe de digitale wereld industrieën innoveert, door zich te richten op de voorlopers binnen de muziek, mode, film, fotografie, media en kunst.

Kinderen Veilig Verbinden

Kinderen zijn zich niet altijd bewust van de veiligheidsrisico’s van (mobiel) internetgebruik. Vodafone ondersteunt ouders en kinderen via het programma Kinderen Veilig Verbinden.

2012 2013 Vodafone Magazine