Kerncijfers en resultaten

Kerncijfers en resultaten

A Great Place to Work
  2012/2013 2011/2012 2010/2011
Employee Engagement Index1 76 75 69
Employee Net Promotor Score2 21 24 10
Diversiteit in topmanagement3 33% 28% 26%

Bekijk meer gegevens

A Great Place to Work
  Doelstelling 2012/2013 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Employee Engagement Index1 75 76 75 69
Employee Net Promotor Score2 24 21 24 10
Aantal medewerkers 3.850 2.887 2.800
Aantal vrouwen 34% 38% 38%
Diversiteit in topmanagement3 Groei van 50% van aantal vrouwen in het topmanagement in 2016 t.o.v. 2010/2011 33% 28% 26%
Ratio salaris man/vrouw naar functieschaal:
GMT
E
F
G-band
 
0,9425
1,144981
0,997166
1,242479
Niet bekend Niet bekend
Verzuim 3,52% exclusief zwangerschap en 3,62% inclusief zwangerschap 2,47% exclusief zwangerschap en 2,52% inclusief zwangerschap Niet bekend
Werk gerelateerde ongevallen 0 0 0 Niet bekend
Totale besteding aan trainingen € 2.638.666,78 € 2.428.000 € 1.912.000
Aantal vrijwilligersuren 1.634 1.703 uur door 122 medewerkers Niet geregistreerd
Vodafone Foundation
Totaal geïnvesteerd in stichtingen en derden t.b.v. maatschappelijke projecten
€ 1.000.255 € 955.795 € 860.394

1 De Employee Engagement Index bestaat uit drie onderdelen: de betrokkenheid bij Vodafone, de bereidheid om voor Vodafone te blijven werken en de wil om een stap extra te willen zetten voor het bedrijf. De index wordt berekend aan de hand van de gemiddelde score van zeven vragen (zowel positieve als negatieve antwoorden worden meegenomen) en heeft een maximum score van 100.

2 Met de Employee Net Promotor Score meten we in hoeverre medewerkers Vodafone aanbevelen aan derden. De Employee Net Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6 Detractors (medewerkers die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De Employee Net Promotor Score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken.

3 Peildatum 31 december 2012, bestaande uit vrouwen in directie en senior management functies. Vastgelegd in het charter ‘Talent naar de Top’

1 De Employee Engagement Index bestaat uit drie onderdelen: de betrokkenheid bij Vodafone, de bereidheid om voor Vodafone te blijven werken en de wil om een stap extra te willen zetten voor het bedrijf. De index wordt berekend aan de hand van de gemiddelde score van zeven vragen (zowel positieve als negatieve antwoorden worden meegenomen) en heeft een maximum score van 100.

2 Met de Employee Net Promotor Score meten we in hoeverre medewerkers Vodafone aanbevelen aan derden. De Employee Net Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6 Detractors (medewerkers die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De Employee Net Promotor Score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken.

3 Peildatum 31 december 2012, bestaande uit vrouwen in directie en senior management functies. Het doel, groei van 50% van het aantal vrouwen in topmanagement in 2016 t.o.v. 2011, is vastgelegd in het charter ‘Talent naar de Top’.

2012 2013 Vodafone Magazine