Kerncijfers en resultaten

Kerncijfers en resultaten

Building for the Future
  2012/2013 2011/2012 2010/2011
Netwerkvernieuwing 33% van de 3G sites vernieuwd 20% van de 3G sites vernieuwd -
Energie efficiency -0,05% 2,53% 6,04%
CO2-uitstoot in kton (scope 1 en 2) 52,2  45,7  52,8
Vernieuwing IT-infrastructuur Fase 1 afgerond - -

Bekijk meer gegevens

Building for the Future
  Doelstelling 2012/2013 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Aantal antennes 4617 4515 4315
Bereik 2G (99.9%), 3G (95%), 4G (2600 mhz) Eindhoven en Groningen 2G (99.9%), 3G (94%) 2G (99.9%), 3G (93%)
Snelheid dual carrier hsdpa+ netwerk (meer dan 42 Mbps op 3G) MIMO 28,8 Mbps Functionaliteit MIMO 28,8 Mbps Functionaliteit
Netwerkvernieuwing Een derde van de 3G sites is vernieuwd 33% van de 3G sites vernieuwd 20% van de 3G sites vernieuwd -
Vernieuwing IT-infrastructuur Fase 1 afgerond Fase 1 afgerond - -
Dropped call rate1 <0,4% Minder dan 0,40% 0,42% 0,47%
Direct energieverbruik in GJ 953.827 818.820 796.582
Energie efficiency 30% energie-efficiënter in 2020 tov 2005, i.e 2 % per jaar -0,05% 2,53% 6,04%
CO2-uitstoot in kton 50% reductie in 2020 t.o.v. 2006/2007 52,2 45,7 52,8
Inkoop groene stroom 100% € 63.000 inkoop groene stroom GroenGarant certificaten, Nuon € 63.000 inkoop groene stroom GroenGarant certificaten, Nuon
Papierverbruik in kg 10% reductie 33.900 23.613 Niet bekend
Transport in km
Vliegtuig
Auto
Openbaar Vervoer
 
2.010.398
1.636.663
2.009.679

769.189
112.968
309.785
Niet bekend

1 De dropped call rate geeft het percentage aan van alle telefoongesprekken die om technische redenen zijn afgebroken voordat de sprekende partijen hun gesprek hebben kunnen beëindigen en voordat één van hen heeft opgehangen (i.e dropped calls).

2012 2013 Vodafone Magazine