Bestuur & management

Organisatie

Power to you: medezeggenschap van werknemers

De ondernemingsraad (OR) wordt betrokken bij verschillende onderwerpen die medewerkers betreffen. Dit varieert van reorganisaties op kleine en grote schaal tot uitbestedingen van bedrijfsonderdelen van Vodafone Nederland naar andere bedrijven. Belangrijke onderwerpen op het gebied van gezondheid en veiligheid en arbeidszaken zijn vaste agendapunten. De OR adviseert, neemt initiatief en geeft instemming voordat bepaalde regelingen worden ingevoerd. De OR bestaat uit 15 leden met een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter en twee vice-voorzitters, een ambtelijk secretariaat en vaste en tijdelijke commissies.

Verankering van duurzaamheid in de organisatie

Klaske de Jonge, directeur Corporate Affairs & Strategy bij Vodafone Nederland, is primair verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering op het gebied van duurzaamheid. Zij rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Het Privacy & Sustainability team, dat uit vijf medewerkers bestaat ( per 31 maart 2013), maakt deel uit van de Business Unit Corporate Affairs & Strategy en is primair verantwoordelijk voor de integratie van duurzaamheid in de organisatie. Het hoofd Privacy & Sustainability rapporteert aan de directeur Corporate Affairs & Strategy.

Maandelijks presenteert het Privacy & Sustainability team de voortgang op de duurzaamheidsresultaten aan de CEO, CFO en de overige leden van de directie. In het kader van issue-, reputatie- en stakeholder management is een werkgroep in het leven geroepen waarin alle business units op senior management niveau zijn vertegenwoordigd alsmede een stuurgroep, bestaande uit de CEO, CFO, directeur Corporate Affairs & Strategy en de managers Public Affairs en Public Relations, aangevuld met andere directieleden, afhankelijk van de agenda. De werkgroep identificeert, analyseert en adresseert zorgen en wensen van stakeholders en (mogelijke) issues, risico’s en kansen op economisch, sociaal en milieu gebied. Elke zes à acht weken rapporteert en presenteert de werkgroep aan de stuurgroep over de analyse en de status van afgesproken actiepunten. Daarnaast rapporteert Vodafone Nederland de duurzaamheidprestaties twee maal per jaar aan Vodafone Group Plc. Met elke afdeling binnen Vodafone Nederland worden er duurzaamheidsdoelstellingen afgesproken waarover zij verantwoording moeten afleggen. Alle directieleden hebben gezamenlijke en individuele KPI’s op duurzaamheidsgebied, zoals KPI’s op basis van medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en scores op reputatiebenchmarks.  In het kader van de vaste beoordelingscyclus die door het gehele financiële jaar plaatsvindt, worden de resultaten van de directie en de individuele directieleden geëvalueerd, beoordeeld en beloond.

Het fundament van ons bestuur en beleid

De gedragscode van Vodafone is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat medewerkers van Vodafone altijd een verantwoorde keuze maken. De gedragscode is ons centrale beleidsdocument en zet uiteen wat we verwachten van elk persoon die voor en met Vodafone werkt. De gedragscode onderstreept ook onze verantwoordelijkheden ten aanzien van onze mensen, partners en aandeelhouders. De gedragscode helpt ons allemaal om geïnformeerde beslissingen te nemen en vertelt ons waar we meer informatie kunnen vinden. De Business Principles vormen de basis voor de manier waarop we zaken doen, waar we ook werkzaam zijn, en zijn de kern van onze gedragscode. In de GRI-index staat een overzicht van relevante beleidsdocumenten bij indicator 4.8.

2012 2013 Vodafone Magazine