Hoe wij waarde creëren

Strategie

De visie, verwoord in “Always Easiest”, staat centraal in onze kernactiviteiten en maakt duidelijk wat we willen bereiken.

Om dit te realiseren, hebben we vijf focuspunten:

“We beginnen met de mensen, want zij zijn de sleutel tot succes”
- Rob Shuter, CEO.

  1. Allereerst richten we ons op onze mensen en hun talent. De kwaliteit van de mensen die we werven, de manier waarop we ze behouden en hoe we in hen investeren is essentieel voor ons succes. Zij zijn het fundament waarop we onze organisatie bouwen. Daarom willen we hun betrokkenheid bij Vodafone vergroten en hen trotse ambassadeurs maken van onze producten en diensten. Ook willen we simpeler gaan werken.
  2. Daarnaast focussen we ons op de manier waarop we met onze klanten omgaan, hoe we met ze communiceren, welke producten we voor hen ontwikkelen en de ervaring die we hen bieden. We willen processen eenvoudiger voor hen maken, moeite voor ze doen en online toegankelijk zijn.
  3. Ook richten we ons op de toekomst. We investeren veel om ons netwerk en IT-systemen klaar te maken voor de snel veranderende behoeftes en we stimuleren en maken innovaties mogelijk door het gebruik van mobiele technologie.
  4. Ten vierde gaat het om hoe we ons merk uitdragen, hoe we de dialoog aangaan met klanten. We willen onderscheidend zijn in gemak en ‘playfulness’. In onze manieren van communiceren willen we warmer en speelser zijn en vooral plezier uitstralen.
  5. Tot slot richten we ons op stakeholders. Zij zijn belangrijk voor elk focuspunt. We willen van elke stakeholder begrijpen wat zijn belangrijkste zorgen zijn, zodat we met de juiste mensen de dialoog kunnen aangaan. We willen een duidelijk standpunt innemen over belangrijke issues en dit proactief uitdragen. Verder willen we ons beter onderscheiden op duurzaamheid, leiderschap, goed bestuur en betrokkenheid bij de samenleving.

We hebben deze vijf focuspunten vertaald naar vijf strategische pijlers:

  • A great place to work
  • The easiest place to do business
  • Building for the Future
  • A playful and connected brand
  • A leading and improved reputation

In het hoofdstuk Prestaties behandelen we per strategische pijler de doelen, KPI’s, resultaten, verbeterpunten en dilemma’s van het boekjaar 2012/2013.

2012 2013 Vodafone Magazine