Voorwoord CEO & RvC

Voorwoord CEO

Het jaar 2012/2013 was voor Vodafone Nederland en voor mij een enerverend jaar, met mooie en vervelende gebeurtenissen. Mijn eerste maand als CEO was een ware achtbaan door de brand bij de netwerkcentrale in Rotterdam. De slechte economische situatie in Europa en de impact daarvan op Nederland is steeds meer voelbaar. Gelukkig blijft mobiele communicatie een stabiele factor. Ook — of juist — in mindere tijden is het belangrijk om verbonden te blijven met en in de samenleving.
 
Voor een mobiele aanbieder als Vodafone is het hebben van een snel, betrouwbaar netwerk cruciaal voor ons succes. Een positieve mijlpaal was dan ook het verkrijgen van de beste frequenties voor de toekomst tijdens de spectrumveiling in januari. Daardoor kunnen we starten met het bouwen van een nieuwe generatie (4G) mobiel netwerk om klanten ook in de toekomst te kunnen blijven bedienen. We investeren continu in ons netwerk om de capaciteit, snelheid en zekerheid van het netwerk te kunnen blijven garanderen en snel op de behoeften van de markt te kunnen inspelen.

De zware concurrentie en het veranderende klantgedrag door de economische recessie heeft invloed gehad op de financiële prestaties. Als gevolg daarvan heeft Vodafone het afgelopen jaar moeilijke beslissingen moeten nemen. We moeten op de lange termijn succesvol zijn en daarvoor is het nodig dat we zo efficiënt mogelijk zijn. In ons streven naar grotere efficiëntie hebben we zorgvuldig gekeken naar onze human resourcing en helaas heeft dit ertoe geleid dat 71 medewerkers boventallig zijn verklaard.

De impact van de telecomindustrie gaat veel verder dan alleen het economische veld. Vodafone kan bijvoorbeeld ook een verschil maken in de zorg. Door mobiele communicatie hebben medische professionals op een snellere en makkelijkere manier toegang tot patiëntinformatie. Zo worden behandelingen en klinisch onderzoek goedkoper. Vodafone ondersteunt deze ontwikkeling door innovatie voor de zorgsector te stimuleren met de Mobiles for Good Challenge.

Omdat onze kritieke infrastructuur de economie en het sociale welzijn in Nederland in belangrijke mate beïnvloedt, zowel direct als indirect, is intensief contact met stakeholders voor ons van groot belang en vinden wij dat we tegenover hen transparant moeten zijn over hoe we onze rol zien. Alleen op die manier kunnen we inspelen op veranderende behoeften en wensen vanuit de samenleving. We kiezen ervoor onze dilemma’s te delen. Dat is niet altijd de gemakkelijke weg, maar door een open dialoog komen we tot betere oplossingen en begrip voor elkaar. In dit verslag presenteren we onze geïntegreerde bedrijfsstrategie en laten we zien hoe we waarde creëren voor onze stakeholders. We lichten onze belangrijkste activiteiten toe en beschrijven zowel onze financiële als maatschappelijke doelen en prestaties.

Onze strategische pijlers zijn erop gericht om op zowel de lange als de korte termijn de belangen van alle stakeholders te behartigen en in balans te houden. Ons personeel is een belangrijke stakeholder en staat tegelijkertijd aan de basis van ons succes. We willen dan ook een inspirerende werkomgeving bieden en investeren in betrokken en gemotiveerde medewerkers. Zo besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van onze mensen. Dat doen we bijvoorbeeld via een intensief trainingsprogramma voor lijnmanagers. Ook stellen we medewerkers in staat zich in te zetten voor de samenleving. Afgelopen jaar zijn 1.634 uren aan vrijwilligerswerk besteed. Jaarlijks meten we de tevredenheid van onze medewerkers. Deze is met +2% toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Een andere belangrijke groep stakeholders en reden voor ons bestaan zijn natuurlijk onze klanten. Voor hen willen we de optimale klantervaring bieden door de beste diensten op gemakkelijke en klantvriendelijke wijze te verlenen. Daarom hebben we nieuwe, eenvoudige en overzichtelijke abonnementen geïntroduceerd. We maken het ook makkelijker voor klanten om oude telefoons in te zamelen. Onze doelstelling hebben we met het inzamelen van 114.279 gebruikte telefoons ruim overschreden.

Een derde pijler van onze strategie is dat we ons bedrijf goed willen inrichten voor de toekomst, met name ten aanzien van de belangrijke aandachtsgebieden netwerk, IT en innovatie. Door te investeren in de nieuwste en beste technologie zorgen we er niet alleen voor dat we in de toekomstige behoeften van onze klanten kunnen voorzien, maar verminderen we ook onze milieubelasting, aangezien onze nieuwe apparatuur minder energie verbruikt en veel efficiënter is. Andere sectoren kunnen bovendien CO2 besparen door gebruik van onze mobiele technologie.

Om in te kunnen spelen op de veranderende klantbehoeften willen we een makkelijk benaderbare partner zijn. Daarbij willen we een energieke en uitdagende provider zijn die klanten een uitstekend netwerk, goede service, innovatieve diensten en een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt. Terwijl we deze doelen realiseren, is het ook belangrijk dat we een manier vinden om de pluspunten van Vodafone op impactvolle wijze naar de markt te communiceren.

Om het vertrouwen in onze sector en ons bedrijf te versterken, luisteren we goed naar onze stakeholders, hebben we begrip voor hun perspectieven en pakken we issues ook werkelijk aan. Het is heel jammer dat een sector als de onze, die zo’n positieve impact heeft op de maatschappij, nog steeds worstelt met zijn reputatie. Wat we hieraan kunnen doen, is in de toekomst nog harder werken aan het vervullen van de wensen van onze klanten. We boeken vooruitgang op dit gebied. Zo bieden we onze klanten bijvoorbeeld meer keus en transparantie, zoals met de nieuwe RED abonnementen en onze privacy-beloftes.

Onze doelstellingen zijn niet eenvoudig te realiseren en we zullen onderweg te maken krijgen met vele dilemma’s en tegenstrijdige belangen. We blijven echter doorgaan, wetend dat we in een prachtige sector werken, en voor een heel speciaal bedrijf. Met dat in gedachten ga ik elke dag naar mijn werk, vastberaden om onze beloftes waar te maken.

Rob Shuter
CEO Vodafone Nederland

2012 2013 Vodafone Magazine