Voorwoord CEO & RvC

Voorwoord Raad van Commissarissen

Vodafone Nederland heeft het afgelopen boekjaar voor een aantal uitdagingen gestaan, zoals het herstel van de grote storing bij Vodafone door een brand in een netwerkcentrale in april 2012 en een kostenbesparing met  gedwongen ontslagen tot gevolg. Ondanks het economische klimaat en de concurrerende markt, heeft Vodafone Nederland goed gepresteerd. Vodafone heeft als onderdeel van de telecomsector ook veel kunnen betekenen voor de Nederlandse economie en maatschappij. 

Wist u dat er jaarlijks 2,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in de telecominfrastructuur? Dat is ongeveer net zoveel als wat er in de spoorwegen (2,6 miljard euro) of in het wegennetwerk (2,5 miljard euro) wordt geïnvesteerd¹. Ongeveer 25% van de economische groei in Nederland is de afgelopen 40 jaar een direct of indirect gevolg van de mogelijkheden die de telecomsector biedt. Hiervan wordt 80% gerealiseerd  door economische activiteiten die door mobiele technologie mogelijk zijn gemaakt. De resterende 20% is een gevolg van de directe investeringen in mensen en technologie door de sector zelf. Telecommunicatie kan een motor zijn van economische groei door investeringen en innovatie en bijdragen aan kostenbesparingen. Ook maakt telecom de samenleving flexibel en mobieler.

Om de kwaliteit van het netwerk in stand te houden en voortdurend te verbeteren, blijft Vodafone Nederland investeren in zijn infrastructuur en in het spectrum van Nederland. Zo verwierf Vodafone een spectrum-licentie in de veiling van 2012 voor 1,4 miljard euro en besteedt het jaarlijks tussen de 200 en 250  miljoen euro aan het netwerk. Vodafone Nederland  zorgt ook voor werkgelegenheid, het creëren van een concurrerende markt  en het stimuleren van de  efficiency en productiviteit in topsectoren. Momenteel  biedt het werkgelegenheid aan 3.850 mensen in Nederland en afgelopen boekjaar kocht het voor meer dan 200 miljoen euro in bij lokale leveranciers.

Voor 2013 verwachten we dat de verdere implementatie van de strategie zijn vruchten zal afwerpen ondanks het aanhoudende moeilijke economische klimaat en de druk op de markt. Vodafone zal ook innovatie blijven stimuleren en faciliteren o.a. met Startupbootcamp en andere samenwerkingsverbanden.

Namens de Raad van Commissarissen wil ik de directie en alle medewerkers bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en flexibiliteit.

Dhr. E.A.J. de Rijk
Voorzitter van de RvC van Vodafone Nederland

De RvC bestaat uit drie leden: Dhr. E.A.J. de Rijk, Dhr. R. Schellekens en Mevr. L. Solomon.

¹ Uit ICT Marktmonitor 2013

2012 2013 Vodafone Magazine