Hoe wij waarde creëren

Waardeketen

Wij willen waarde creëren voor al onze relevante stakeholders. Een gezonde financiële basis maakt het mogelijk om een brede rol in de samenleving te vervullen, bijvoorbeeld als aanjager van innovatie, of als investeerder in de Nederlandse economie. Maar ook als grote werkgever werkgelegenheid bieden, bijvoorbeeld in de regio Maastricht of als deelnemer aan publiek-private samenwerkingen.

De waardeketen geeft weer in welke stappen ons bedrijfsproces is opgedeeld en waar wij de grootste impact kunnen realiseren op de maatschappij.

Op die gebieden kunnen wij de meeste waarde creëren. Het gaat hierbij zowel om het verminderen van negatieve impact als het realiseren van positieve impact. Geleidelijk transformeren we negatieve issues naar een positieve aanpak en zelfs naar potentiële business cases. Met de waardeketen en dit verslag zetten we een eerste stap in het beter inzichtelijk maken van onze maatschappelijke impact en waarde-creatie.

De waardeketen is gebaseerd op de omgevingsanalyse en de stakeholderconsultaties en de analyse van de belangrijkste risico’s en kansen voor Vodafone.

De tabel Risico’s en Kansen laat een overzicht zien van thema's die wij en onze stakeholders beschouwen als een belangrijk onderdeel van ons beleid. We ondernemen acties op ieder van deze thema's, alhoewel onze rol inhoudelijk kan verschillen. Sommige issues worden industrie breed opgepakt, andere door Vodafone Group. 

Risico's en Kansen
Thema's Issues Kansen Risico's
Bescherming & Service Privacy
Veiligheid netwerk
Mobiele telefoons en kinderen
Klantenservice
Schuldpreventie
SMS-diensten derden
Contracten onder dwang
Klanten moeten onze producten en diensten veilig en verantwoord kunnen gebruiken. Wij spannen ons in om klanten bewust te maken van mogelijke risico’s, hen voor te lichten en ondersteuning te bieden bij hoe zij zich kunnen beschermen tegen deze risico’s. Zwakke plekken in ons netwerk, verkoopprocessen, producten of diensten van onszelf of derden die gebruik maken van ons netwerk, moeten we snel opsporen en oplossen om misbruik te voorkomen.
Transparantie Tarieven
Voorwaarden
Netneutraliteit
Verantwoorde marketing
De balans vinden tussen het aanbieden van diverse abonnementsvormen die tegemoet komen aan de wensen van verschillende gebruikers en tegelijkertijd het aanbod overzichtelijk, transparant en betaalbaar voor iedereen houden. Regelgeving zet onze business modellen in toenemende mate onder druk, wat uiteindelijk tot hogere tarieven voor klanten kan leiden, omdat miljarden- investeringen nodig zijn voor vergunningen en netwerkbouw.
Milieu CO2-uitstoot Het gebruik van onze producten en diensten kan CO2 besparing opleveren, door mobiel werken en door energy- efficiente machine-to-machine (M2M) toepassingen zoals slimme meters en slimme logistiek. De stijgende vraag naar mobiele datadiensten vraagt om uitbreiding van de capaciteit van ons netwerk, waardoor ons elektriciteitsverbruik blijft toenemen.
Ketenbeheer Elektronisch afval
Duurzame telefoons
Arbeidsomstandigheden
Conflict mineralen
Samenwerking in de keten is essentieel om complexe problemen, zoals in het geval van conflictmineralen, op te lossen. Misstanden in de keten kunnen onze reputatie ernstig schaden.
Gezondheid Straling en gezondheid Vodafone ondersteunt het COSMOS onderzoek in Nederland. We hopen dat dit onderzoek meer inzicht geeft in de effecten van straling en hoe mensen hun telefoon het beste kunnen gebruiken. Samen met MoNet gaan we in gesprek met gemeenschappen als er onrust is over het plaatsen van masten. Tot op heden zijn er geen nadelige gezondheidseffecten voor het gebruik van mobiele telefoons vastgesteld. Omdat hiernaar nog steeds veel onderzoek wordt verricht, kan het onderwerp leiden tot maatschappelijke onrust. Dit kan soms van invloed zijn op de besluitvorming over de plaatsing van zendmasten.

 

2012 2013 Vodafone Magazine